lørdag 10. juli 2010


Sluseslusken Kasper jobbet hardt med å styre vannstanden i slusene.Vi fikk baugspydet fast i ene sluseporten, men Kasper viste råd, han sprang til nederste sluseport og åpnet. Slik at vannstanden sank, og båten var fri igjen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar